Armoedebeleid als vangnet, vliegwiel en verbinding

Het armoedebeleid heeft binnen de gemeente Groningen een aardige vlucht genomen. Waar het eerst een klein programma was, voornamelijk gericht op inkomensondersteuning, is het inmiddels veel meer dan dat. Met de drie V’s Vangnet, Vliegwiel en Verbinding als uitgangspunten heeft het beleid een enorme verbreding gekregen.

‘Ons armoedebeleid is volwassener geworden,’ begint wethouder Mattias Gijsbertsen zijn verhaal. ‘Natuurlijk is het belangrijk dat mensen uit de uitkering raken, vanuit maatschappelijk en financieel belang. Maar problemen binnen andere beleidsterreinen waarop de gemeente actief is, vinden vaak hun oorsprong in de armoede. Wanneer je dus niet met armoede bezig gaat, blijf je tegen die problemen vechten. Met armoedebeleid pak je de kern daarvan aan.’

‘Daarnaast is de wijze waarop de sociale zekerheid nu georganiseerd is nogal conservatief,’ gaat Gijsbertsen verder. ‘Het gaat uit van mensen met uitkeringen en volle banen. Alles wat daartussen valt, en dus ook het ondernemerschap, is ingewikkeld. Daarom hebben we onze blik breder getrokken. We willen verbinding maken met de stad. Met partijen in de stad die weten welke mensen waar in de problemen zitten. Door die verbinding kunnen mensen zo vroeg mogelijk weer verder geholpen worden.’

‘Problemen binnen andere beleidsterreinen waarop de gemeente actief is, vinden vaak hun oorsprong in de armoede. Wanneer je dus niet met armoede bezig gaat, blijf je tegen die problemen vechten’

Met verbinding noemt Gijsbertsen al één van de drie V’s die centraal staan in het armoedebeleid. ‘Dat gaat dus over het samenwerken met andere partijen op dit gebied. Het vangnet behelst de traditionele kant, waarvan we het belang niet mogen onderschatten. En vliegwiel staat voor het weer in beweging zetten van mensen. Dat is eigenlijk ook waar StadOogst goed inpast.’

De verwachting is dat de groep zelfstandigen die in eigen inkomen moet voorzien de komende jaren blijft groeien. In de steden zit bijna 15% van die groep onder het bijstandsniveau. De verbrede aandacht is volgens Gijsbertsen dan ook niet van tijdelijke aard. ‘Ook voor ons is het nog zoeken hoe we dit op een slimme manier aan kunnen pakken,’ zo legt hij uit. ‘Maar de desbetreffende groep heeft wel structureel onze aandacht. En het werkt ook twee kanten op. Voor onze projecten binnen het armoedebeleid hebben we juist ook ondernemers nodig die hun collega-ondernemers weer uit de moeilijkheden trekken.’

Mattias Gijsbertsen
Wethouder Gemeente Groningen