‘Het getuigt van professionaliteit als je naar de geest van de wet kunt kijken en niet alleen naar de letter’

Janneke de Lange signaleert al een poosje dat de beleving rondom ondernemen geleidelijk aan het veranderen is. ‘Armoede onder ondernemers is eigenlijk van alle tijden. Maar van oudsher is het zo dat de ondernemer altijd succes moet uitstralen. Het past dus niet bij de status van een ondernemer om bij de gemeente om hulp te vragen.  De Bbz is als vangnet geen sexy regeling. Daarom kloppen ondernemers ook soms te laat aan en is de enige oplossing die ons nog rest bedrijfsbeëindiging.’

De reden dat de gemeente zich nu sterk maakt voor de bestrijding van armoede onder ondernemers is dat er simpelweg steeds meer over naar buiten komt. Niet alleen groeit de groep zzp’ers die niet gericht is op heel veel geld verdienen, maar meer op het maatschappelijk vlak van betekenis wil zijn. Ook de groep zzp’ers die noodgedwongen voor zichzelf moet beginnen groeit. Ondernemen als noodsprong dus. Daar maakt zij zich wel zorgen over. Deze mensen beginnen vaak onvoorbereid en dan valt het toch tegen.

‘Wij kunnen onze burgers meer op maat bedienen als we afkomen van het onderscheid loondienst en werk. Er is namelijk wel werk, maar dat is niet altijd te vatten in een baan’

De grootste wens van Janneke is de realisatie van een ondernemershuis dat openstaat voor alle ondernemers, van klein tot groot. In dat huis vind je als ondernemer alles wat je nodig hebt, van vergunningen tot advies. Publieke en private partijen werken daar samen ten behoeve van alle ondernemers in de stad Groningen. Kleine bedrijven zouden daar gevestigd kunnen zijn en elkaar versterken.

Wat er verder zou moeten verbeteren is dat de wetgeving meer mee moet gaan met de veranderingen in de huidige samenleving.  ‘Wij kunnen onze burgers meer op maat bedienen als we afkomen van het onderscheid loondienst en werk. Er is namelijk wel werk, maar dat is niet altijd te vatten in een baan. Met tijdelijke opdrachten zou je mensen ook heel goed verder kunnen helpen maar zij worden nu sterk beperkt door de starre wet- en regelgeving.’ Toch ziet zij op dat vlak ook een kentering komen. En tot die tijd kun je ook veel bereiken voor mensen door naar de geest van de wet te kijken en niet alleen naar de letter. Dat getuigt ook van professionaliteit.

Janneke de Lange
Hoofd Afdeling Zelfstandigen
Gemeente Groningen